Loading...

Trust is a must

Home / Trust is a must

Geloof je echt nog in B2B of B2C? Wij niet. Wij geloven in Human2Human, H2H. De mensen binnen en om je organisatie bepalen je duurzame succes. Je klanten en je medewerkers. Vertrouwen is hierin fundamenteel.

Trust is a Must

Rebel-In: Soulful Rebel Scans 

We hebben een voorbereidend gesprek met je over de Soulful Rebel Employee Scan en de Soulful Rebel Customer Scan in relatie tot medewerkersvertrouwen en klantenvertrouwen en de impact op de bottom line (het resultaat). Samen bepalen we de gewenste doelstelling. Vervolgens voeren we beide scans voor jullie uit.

Uitvoeren Soulful Rebel Employee Scan: een lijst met stellingen die iedere medewerker (of in ieder geval een valide steekproef) van de organisatie individueel invult

Uitvoeren Soulful Rebel Customer Scan: een lijst met stellingen die enkele klanten van de organisatie individueel invult

Of interpretatie/analyse van de uitkomsten van recente medewerkersperceptie- en/of klantpereptie onderzoeken (niet ouder dan 1 jaar)

Rebel-Leer: Vastbijters

Zodra de resultaten van de scans binnen zijn bespreken we deze met je. We bespreken de kwaliteiten van de organisatie vanuit het perspectief van de medewerker en de klant maar kijken ook naar de uitdagingen. De waarheid is soms hard, niet altijd wat je verwachtte, maar het is wat het is. Valt het je tegen? Mooi! Des te meer impact we kunnen maken.

Vastbijtsessies

We organiseren een aantal vastbijtsessies. In deze sessies koppelen we kwaliteiten en uitdagingen van de organisatie aan elkaar. Wat kenmerkt de kwaliteiten en wat kenmerkt de uitdagingen? Waarom mist er vertrouwen? Welke ervaringen, verhalen, gedachtes zitten hierachter? En waarom is er op andere vlakken heel veel vertrouwen? Wat moet er zeker behouden blijven?

In deze sessies setten we een rebelse toon en bouwen we klagen om in creëren, angsten in mogelijkheden, energie lekken in energie opwekken en wijzen naar een ander naar wijzen naar een oorzaak.

Wat kunnen jullie vandaag al doen om een eerste stap te maken? Wat morgen? Waar mag nooit aan getornd worden?

De deelnemers aan de vastbijtsessies zijn een mix van de medewerkers in je organisatie en ook klanten worden hiervoor uitgenodigd. Werkvormen zijn intens, interactief en hebben gegarandeerd impact. De locatie, aantal sessies en tijdsduur per sessie bepalen we met elkaar in overleg.

De bevindingen die voortkomen uit deze sessies vormen de basis voor een ‘plan of attack’ en op basis hiervan worden ‘vastbijtteams’ gevormd.

Rebel-Up: Time for action 

De diverse vastbijtteams werken onder onze begeleiding een deel van het plan of attack verder uit. Er worden concrete acties en producten gedefinieerd, een tijdslijn bepaald en het belangrijkste van alles de acties worden daadwerkelijk uitgevoerd. Wij helpen waar nodig, maar het eigenaarschap ligt uiteraard bij jullie als organisatie.

Resultaat: Vertrouwen en verder Bouwen

Aan het einde van deze track:

  • Heb je inzicht hoe het gesteld is met het vertrouwen van je medewerkers en je klanten
  • Weet je concreet waar verbetering mogelijk is
  • Heb je een concrete agenda om vertrouwen te bouwen en met elkaar te werken aan je organisatie