Loading...

WOW

Home / WOW

Je hebt een goed beeld van de essentie van je merk. Er wordt gebouwd aan vertrouwen. Wordt je merk echt geleefd? Snapt iedereen hoe hij of zij kan bijdragen? Is er ruimte voor rebellie? Sluit de Way of Working (Wow) aan bij je ziel, kwaliteiten en de uitdagingen die je als organisatie aan wil gaan?

WOW

Rebel-In: On the right track?

De ziel van je organisatie is bekend en je hebt een concrete agenda om vertrouwen te bouwen en met elkaar te werken aan je organisatie. De volgende vraag is dan ook of de inrichting van je organisatie hier (nog) bij past en of je organisatie wendbaar genoeg is om hier succesvol mee om te gaan?

In een interactieve ‘The right track’ sessie met de ‘guiding coalition’ van de organisatie; gaan jullie de vijf drivers en de voor jullie juiste invulling ervan met elkaar verkennen, verwoorden, veranderen waar nodig en borgen. Vergelijk dit met een strategiesessie.

Wij faciliteren het programma, ‘verzinnen’ de werkvormen maar tijdens de sessies zijn jullie ‘de harde werkers’. Na afloop van deze sessie werken wij alles op een rebelse manier uit zodat het gedeeld kan worden in de organisatie.

Rebel-Leer: Jij bent je bedrijfMedewerkers als medemerkers

De hele organisatie wordt betrokken in het leven van het merk. We maken met elkaar het merk een onmisbaar collectief gedachtengoed.

Elk merk en elke organisatie is anders. De exacte invulling passen we aan, maar de basis is telkens hetzelfde.

Rebel-Leer: Jij bent je bedrijfMedewerkers als medemerkers

De hele organisatie wordt betrokken in het leven van het merk. We maken met elkaar het merk een onmisbaar collectief gedachtengoed.

Elk merk en elke organisatie is anders. De exacte invulling passen we aan, maar de basis is telkens hetzelfde.

Actiesessie: Jij bent het merk

In verschillende sessies geven medewerkers zelf invulling aan je merk in hun dagelijkse werk. In korte, energieke en impactvolle actiesessies vertalen ze zelf hoe ze het merk kunnen leven: wat betekenen termen als ‘we doen het samen’, ‘we zijn betrokken’ en ‘passie’? Hoe kan ik hier vorm aan geven in de manier waarop ik werk? Binnen en buiten de organisatie? Waar willen we meer van, en waar minder? Wat spreken we af voor morgen? Wat betekenen onze waarden nu echt voor mij? Hoe kan ik impact maken en een bijdrage leveren aan een specifiek business thema? Wat heb ik te bieden en wat heb ik hiervoor nodig.

Rebel-Up: En vanaf nu Merkwerken

Na afloop van de actiesessies ‘jij bent het merk’ werken wij alles op een rebelse manier uit en komen we met een projectplan hoe jullie organisatiebreed het leven van je merk verder kunnen ondersteunen; een tijdlijn, wat zijn de acties die (nog) nodig zijn, wat zijn de gewenste resultaten en hoe kan het doorvertaald worden naar relevante interne en externe communicatie uitingen.

Dit projectplan presenteren we aan je en dan is het van jou! Mocht je dat willen kunnen we je nog verder ondersteunen in het uitvoeren van de acties en de ontwikkeling van de communicatie uitingen.

Resultaat: Een supermagneet met impact 

Aan het einde van deze track:

  • Jij en je medewerkers kunnen niet om je eigen merk heen, je doorleeft het!
  • Je hebt een plan voor de toekomst om blijven impact te maken
  • Je bent een supermagneet geworden zowel voor medewerkers als klanten!